Sipari Advokaadibüroo on põhilistes õigusvaldkondades täisteenust pakkuv advokaadibüroo

Teenused

Karistusõigus ja kriminaalmenetlus

Kahtlustatava ja süüdistatava kaitsmine kriminaalmenetluses eeluurimisel ja kohtus. Kannatanu, tsiviilhageja ja kolmanda isiku esindame kriminaalmenetluses.

Väärteomenetlus

Menetlusaluse isiku esindamine kohtuvälises ja kohtulikus väärteomenetluses, sh. kaebuse esitamine kohtuvälise menetleja otsuse peale.

Maksuõigus

Maksukohustuslase esindamine maksukontrolli ja maksuvõla sissenõudmise menetluses, sh. vaide- ja kohtumenetluses (maksu -ja vastutusotsuse vaidlustamine).

TSIVIILVAIDLUSED

Tsiviilõiguslike vaidluste kohtueelne ja kohtulik lahendamine, sh. kindlustusvaidlused, töövaidlused, vaidlused korteriühistuga, ühisvara jagamise vaidlused. Laenude ja liisingutega seotud küsimused ja vaidlused, sh. võlakohustuste restruktureerimine ja optimeerimine.

ÄRIÕIGUS

Äriühingu asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine. Äriühingu võõrandamine ja omandamine. Juhtimisorgani liikme vastutus. Aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused. Aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine. Ettevõtte võõrandamine ja omandamine. Kliendi huvides äriühingu osaluse hoidmine ja juhtimises osalemine.

Maksejõuetus

Pankrotimenetluse algatamine, esindamine pankrotimenetluses ja pankrotimenetlusega seonduvates kohtuvaidlustes, esindamine täitemenetluses. Nii võlausaldaja kui võlgniku huvide kaitsmine pankrotimenetluses.

Inimesed

Haridus
Tartu Ülikooli õigusteaduskond (MA, 2012)

Liikmelisus
Eesti Advokatuur

Keeled
Eesti, vene, inglise

Ilja Sipari

Vandeadvokaat

Kontakt

Kontaktivorm

Võta ühendust